Privacy Policy

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Scopul acestei Politici de Confidențialitate este să vă explice modul în care BSB Sports & Services (denumită în cele ce urmează și “Takanaka” sau “noi”) colectează datele dumneavoastră cu caracter personal și de a vă oferi toate informațiile cu privire la colectarea, utilizarea și divulgarea anumitor date referitoare la dvs., la accesul și utilizarea de către dvs. a site-ului nostru(https://takanaka.ro/).

Această Politică de Confidențialitate se aplică categoriilor de date cu caracter personal și tuturor informațiilor pe care le colectăm în scopul vânzării de imagini prin intermediul acestui site.

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, CNP, date de localizare, un identificator online ori unul sau mai mulți factori specifici cum ar fi cei fizici, fiziologici, identitatea genetică, mentală, economică, culturală sau socială a respectivei persoane fizice.

DATELE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTĂM

Putem solicita și colecta anumite date cu caracter personal de la utilizatorii noștri, cum ar fi următoarele: nume, adresă, adresa de e-mail, telefonul și adresa altor dispozitive wirelles, datele cu privire la cardul de credit / debit și plată, precum și informații pe care la obținem prin diferite mijloace, cum ar fi înregistrarea contului, mentenața acestuia și comenzile de produse. De asemenea, este posibil să obținem date personale despre dvs. și din surse terțe. Folosim Netopia Payments pentru procesarea plăților. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați și Poltica de Confidențialitate cu privire la Netopia Payments, disponibilă pe următorul site: https://www.mobilpay.ro/public/politica-de-confidientialitate/)

La momentul achiziționării unui produs, vă recomandăm să ne contactați cu privire la orice nelămuriri sau pentru a ne adresa întrebări, întrucât vi se poate cere să furnizați anumite date personale, care pot include numele, strada, orașul, țara, codul poștal, adresa de e-mail și numărul de telefon ( fix și / sau mobil).  Dvs. aveți dreptul de a alegere dacă doriți să ne furnizați sau nu astfel de date personale. Cu toate acestea, dacă nu doriți să furnizați datele necesare, este posibil să nu puteți accesa unele sau chiar toate caracteristicile serviciului pe care îl solicitați. De asemenea, nu vom avea posibilitatea de a răspunde întrebărilor dvs. sau de a demara cercetări.

DATE FĂRĂ CARACTER PERSONAL

Modulele Cookie și alte tehnologii de localizare. La fel ca și în cazul altor site-uri web, utilizăm „module cookie” pentru a păstra și, uneori, a urmări, informații despre dvs.. Modulele cookie sunt fișiere de date care sunt transmise către browserul dvs. sau software-ul aferent de pe un server web și stocate pe hard diskul computerului dvs. Modulele cookie urmăresc accesările dvs. pe un site web sau la ce vă uitați în vederea unei eventuale achiziții. Acestea pot păstra informațiile referitoare la produsele din coșul dvs. de cumpărături și / sau numele dvs. de utilizator și / sau parola. Un modul cookie ne poate permite să raportăm utilizarea site-urilor noastre precum și alte informații despre dvs., inclusiv anumite date cu caracter personal. Toate stocările sunt realizate cu scopul îmbunătățirii și personalizării experienței dvs. pe site-urile noastre

Anumite module cookie sunt esențiale pentru funcționarea unui site web. Altele sunt utilizate cu scopul de a aduna date statistice referitoare la traficul de pe site și interacțiunea cu acesta, astfel încât să putem oferi în continuare o experiență și instrumente web mai performante. De obicei, aceste module cookie „analitice” nu au nevoie de acces la informații cu caracter personal pentru operațiunile lor. Putem contracta cu terți furnizori de servicii în vederea furnizării acestor servicii de analiză. Aceștia nu au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal colectate în numele nostru, cu excepția situație în care această utilizare ne ajută să ne desfășurăm activitatea și să o îmbunătățim.

Module cookie terțe. Site-ul nostru utilizează module cookie Woocommerce și WordPress. De asemenea, folosim Pixelul Facebook . Vă recomandăm să consultați Politica de Confidențialiate a acestor furnizori pentru informații suplimentare.

Renunțarea la modulele cookie. Aveți posibilitatea de a accepta sau de a refuza majoritatea modulelor cookie. Majoritatea browserelor web acceptă automat aceste module, însă dacă doriți  puteți modifica setările browserului pentru a renunța la utilizarea acestora. Rețineți, însă, că modulele cookie  „esențiale” nu pot fi dezactivate.

Adresa IP și date Clickstream. În plus, serverul nostru poate colecta automat date despre adresa de internet a serverului dvs. atunci când ne vizitați.Aceste informații, cunoscute sub numele de adresa protocolului de Internet sau adresă IP, sunt un număr atribuit automat computerului dvs. de către furnizorul dvs. de servicii de internet ori de câte ori accesați o pagină de internet. Când solicitați pagini de la una dintre secțiunile site-ului nostru web, serverele noastre pot înregistra adresa dvs. IP și, uneori, numele dvs. de domeniu. Paginile pe care le vizitați pe site-ul nostru web, alte informații despre tipul de browser web, computer, platformă, software conex și setările pe care le utilizați; și alte activități de utilizare web și date înregistrate de serverele noastre web. Folosim aceste informații pentru administrarea internă a sistemului, pentru a ajuta la diagnosticarea problemelor cu serverul nostru, administrarea site-ului nostru web și identificarea utilizatorilor noștri. Putem folosi, de asemenea, astfel de tehnologii pentru a ne aminti preferințele utilizatorilor sau pentru a reduce la minimum necesitatea ca dvs. să reintroduceți date. Astfel de date pot fi, de asemenea, utilizate pentru a colecta informații demografice ample, cum ar fi țara de origine și furnizorul de servicii de internet. Putem, de asemenea, să corelăm aceste informații cu datele personale pe care ni le-ați furnizat.

CUM UTILIZĂM ȘI DISTRIBUIM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL

Putem folosi datele cu caracter personal colectate pe și prin intermediul site-ului nostru web în timpul desfășurării activității noastre (prin livrarea alimentelor și finalizarea comenzii dvs.) și astfel cum este prevăzut în această politică. De exemplu, astfel de date pot fi utilizate pentru a procesa solicitările și comenzile dvs., precum și  pentru a răspunde la întrebările dvs.

SECURITATEA DATELOR

Takanaka a implementat măsuri de securitate rezonabile și adecvate pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal și a altor informații pe care le colectăm. Orice terți furnizori de servicii cu care partajăm date cu caracter  personal sunt obligați potrivit dispozițiilor contractuale să pună în aplicare măsuri de securitate la fel de sigure. Cu toate acestea, rețineți că nicio metodă de transmitere sau stocare a datelor electronice nu este niciodată complet sigură și nu putem garanta că astfel de date nu vor fi niciodată accesate, utilizate sau divulgate într-un mod care este incompatibil cu această politică.

Informațiile colectate sunt stocate pe o perioadă de timp stabilită prin dispoziții legale pentru a putea face dovada serviciilor prestate.

CUM SĂ ACCESAȚI ȘI SĂ SUPRAVEGHEAȚI DATELE CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Directiva generală privind protecția datelor) care vă asigură respectarea drepturilor prevăzute în capitolul III, și anume:

 

  • Aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal;
  • Puteți solicita rectificarea sau ștergerea acestor date (cu anumite limitări);
  • Puteți solicita restricționarea procesării acestor date;
  • Vă puteți retrage consimțământul acordat ;
  • De asemenea, aveți dreptul la opoziție și dreptul la portabilitatea datelor în conformitate cu dispozițiilor legale privind prelucrarea datelor.

Utilizăm consimțământul dvs. doar pentru implementarea cookie-urilor.

Dacă aveți nevoie de mai multe informații sau doriți să vă exercitați drepturile, precum și în situația în care întâmpinați alte probleme cu privire la confidențialitate, nu ezitați să contactați responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal la următoarea adresă de e-mail: dpo@britishschool.ro.

CONTACTEAZĂ-NE

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la această Politică de Confidențialitate, ne puteți contacta la:

E-mail:dpo@britishschool.ro; office@britishschool.ro

Telefon: (0729) -068-774

PRIVACY POLICY

This Privacy Policy explains how BSB Sports & Services (“Takanaka” or “we” or “us”) processes personal data and provide information about our policies and practices regarding the collection, use, and disclosure of certain information relating to you, your access to and use of our website(https://takanaka.ro/). 

This Privacy Policy applies to personal data  and other information we collect for performance of service of selling pictures through this website.

This Privacy Policy applies to personal data  and other information we collect for performance of service of selling pictures through this website.

Personal data means any information relating to an identified or identifiable natural person (“data subject”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.

WHAT INFORMATION WE COLLECT

We may request and collect certain personal information from our users, such as  name, address, email address, telephone, cellular and other wireless device address, credit/debit card and other payment information, and other contact information  through various means such as account registration and maintenance, product orders. We may also obtain personal information about you from third-party sources. We use Netopia Payments for processing payment. Please refer to Netopia Payments privacy policy( https://www.mobilpay.ro/public/politica-de-confidientialitate/ ) for details.

When you purchase an item, contact us for any information or to ask a question, you might be asked to provide certain personal information, which may include your name, street address, city, state, zip code, email address, and phone number (landline and/or mobile).  It is always your choice whether or not to provide us with such personal information. However, if you do not provide the necessary information you may not be able to access some or all of the features of the service you are requesting. We also will have no way to respond to your questions or inquiries.

NON-PERSONAL INFORMATION

Cookies and Other Tracking Technology. As with many websites, we may use “cookies” to keep, and sometimes track, information about you. Cookies are small data files that are sent to your browser or related software from a web server and stored on your computer’s hard drive. Cookies track where you travel on a website and what you look at and may purchase. They may store the information in your shopping cart, and/or your username and/or password. A cookie may enable us to relate your use of our Sites and other information about you, including certain Personal Information. All of these purposes serve to improve and personalize your experience on our Sites.

Certain cookies are essential for the operation of a website.  Other cookies are used to compile aggregate and statistical data about site traffic and site interaction so that we can offer a better website experience and tools in the future. Typically, these “analytics” cookies do not need access to personal information for their operations.  We may contract with third-party service providers to provide these analytics services.  They are contractually prohibited from using personal information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business.

Third party cookies.  Our website hosts cookies of WooCommerce and WordPress. We also use Facebook Pixel. Please refer to the provider’s privacy policy for further details.

Opting Out of Cookies.  You have the ability to accept or decline most cookies. Most web browsers automatically accept cookies, but you can usually modify your browser setting to decline cookies if you prefer. Note, however, “essential” cookies cannot be disabled.

IP Address and Clickstream Data.  In addition, our server may automatically collect data about your server’s Internet address when you visit us. This information, known as an Internet Protocol address, or IP Address, is a number that’s automatically assigned to your computer by your Internet service provider whenever you’re on the Internet. When you request pages from one of our website sections, our servers may log your IP Address and sometimes your domain name. The pages you visit on our website, other information about the type of web browser, computer, platform, related software and settings you are using; and other web usage activity and data logged by our web servers. We use this information for internal system administration, to help diagnose problems with our server, administer our website, and identify our users. We may also use such technologies to remember user preferences or minimise the need for you to re-enter information. Such information may also be used to gather broad demographic information, such as country of origin and Internet Service Provider. We may also link this information with your Personal Information that you have provided to us.

HOW WE USE AND SHARE YOUR PERSONAL INFORMATION

We may use Personal Information collected on and through our website in the course of our business (by delivering the food & completing your order) and as otherwise set forth herein. For example, such information may be used to process your requests and orders, respond to your inquiries.

DATA SECURITY

Takanaka has implemented reasonable and appropriate security measures and steps to ensure the security of the Personal and other information we collect. Any third-party service providers with whom we may share personal information are contractually obligated to implement security measures no less robust and comprehensive.  However, be advised that no method of transmitting or storing electronic data is ever completely secure, and we cannot guarantee that such information will never be accessed, used, or released in a manner that is inconsistent with this policy.

Information collected is stored for the period established by the legislation as a proof of rendered services.

HOW TO ACCESS & CONTROL YOUR PERSONAL DATA

The processing of personal data is made in accordance with the provisions of REGULATION no. 679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Directive) and you enjoy the rights set out in Chapter III, namely:

  • You have the right to access your personal data;
  • You can request rectification or deletion (with certain limitation);
  • You can request restriction of processing
  • You can withdraw your consent;
  • You also have the right to object processing, and the right to portability of data subject to compliance with the legal provisions for processing data.

We use your consent for deploying cookies only.

Should you require more information, or wish to exercise your rights or other privacy issues, please contact our Data Protection Officer by e-mail: dpo@britishschool.ro.

CONTACT US

If you have any questions or comments regarding this Privacy Policy, you may contact us at:

Email: dpo@britishschool.ro; office@britishschool.ro

Phone: (0729)-068-774

Free delivery

100 lei minimum order

Delivery Monday to Friday

08:00 - 15:30

We deliver in a limited zone
en_GB